ZAMÓWIENIA

28.09.2022 Sukcesywne dostawy taśmy srebrnej i spoiwa srebrnego do regeneracji styków w wagonach tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.174.2022

  SIWZ wraz załącznikami dostepne jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,101601,6581c776176498445504384fae285220.html