ZAMÓWIENIA

28.09.2022 Sukcesywne dostawy preparatów chemii blacharsko-lakierniczej, budowlanej oraz materiałów lakierniczych pomocniczych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.163.2022

  SIWZ wraz załącznikami dostepne jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,101596,24f2987c44780b6a2281557109c5dab2.html