ZAMÓWIENIA

20.09.2022 Realizacja przewozów pracowniczych od dnia 14 listopada 2022 roku do 31 grudnia 2024 na liniach 811 – 816

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.153.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,100506,030652c03ac462dcb2af0b4e6896444c.html