ZAMÓWIENIA

20.09.2022 Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych i socjalnych na potrzeby komórek organizacyjnych, Stacji Obsług, Zajezdni MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.149.2022

 Podgląd zapytania (logintrade.net)