ZAMÓWIENIA

14.09.2022 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej SIKA

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.152.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,99857,4d01d457e14b05aee2f2fc66caa07567.html