ZAMÓWIENIA

14.09.2022 Sukcesywne dostawy zacisków hamulcowych do taboru autobusowego po kapitalnym remoncie oraz przekazanie niesprawnych zacisków przez Zamawiającego

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.159.2022

  SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,99841,e51cee5c53517116e8481d5bb1e259af.html