ZAMÓWIENIA

23.08.2022 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do autobusów komunikacji miejskiej z silnikami o zapłonie samoczynnym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.139.2022

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

 mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/publicpzp/current/list