ZAMÓWIENIA

12.09.2022 Sprzątanie obiektów (pomieszczeń, budynków i ich otoczenia) MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.130.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.logintrade.net/zapytania_email,99603,026c1303c46d568eef0fbd08560a01fe.html