ZAMÓWIENIA

10.08.2022 Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych ze stali zwykłej i nierdzewnej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.150.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/69203/details