ZAMÓWIENIA

09.08.2022 Zakup elementów zderzaków do obsługi i serwisu wagonów tramwajowych NGT6

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.144.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostepny jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/69141/details