ZAMÓWIENIA

29.07.2022 dostawa oraz wdrożenie platformy wirtualizacyjnej dla posiadanych systemów bazodanowych Oracle oraz przedłużenie wsparcia serwisowego na rozwiązanie backupu i system serwerowy Blade

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.138.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

 

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/68180/details