ZAMÓWIENIA

25.07.2022 Utrzymanie czystości taboru tramwajowego i autobusowego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.46.2022

 SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/67677/details

Wynik postępowania

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 20.07.2022r.