ZAMÓWIENIA

20.07.2022 Sukcesywne dostawy sklejek antypoślizgowych i wodoodpornych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.133.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/67288/details