ZAMÓWIENIA

07.07.2022 Prace mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania torowisk, zwrotnic, sieci trakcyjnej w Stacji Obsługi Tramwajów Podgórze i w Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: lp.281.110.2022

 SIWZ wraz z załącznikami dostępne są na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/65919/details