ZAMÓWIENIA

05.07.2022 Sukcesywne dostawy przewodów, kabli, końcówek kablowych do wagonów tramwajowych i autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.128.2022

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/65636/details