ZAMÓWIENIA

10.06.2022 Wykonanie konstrukcji wagonu typu S2D zgodnie z dokumentacją

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.120.2022

 SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/63469/details