ZAMÓWIENIA

10.06.2022 Usługi pralnicze

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.112.2022

 SIWZ wra z załącznikami dostepne sa na stronie platformie

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/63471/details