ZAMÓWIENIA

27.05.2022 dostawa autobusów komunikacji miejskiej, zasilanych energią elektryczną

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.99.2022

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/61973/details

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji w dniu 23.05.2022r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia