ZAMÓWIENIA

24.05.2022 Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów technologicznych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.115.2022

  SIWZ wraz z załącznikami dostępny na platformie zakupowej Zamawiającego, pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/61498/details