ZAMÓWIENIA

29.04.2022 Dostawa jednego przegubowego niskopodłogowego autobusu komunikacji miejskiej, zasilanego energią elektryczną

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.89.2022

 SWZ wraz z załacznikami dostępna jest na stronie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/59258/details