ZAMÓWIENIA

26.04.2022 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka Akcyjna w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.88.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/58887/details