ZAMÓWIENIA

26.04.2022 Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów technologicznych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.96.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/58873/details