ZAMÓWIENIA

26.04.2022 Sukcesywne dostawy części producenta KNORR BREMSE do autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.74.2022

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/58855/details