ZAMÓWIENIA

13.04.2022 Sukcesywne dostawy części producenta Mercedes do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.87.2022

SIWZ wraz z załącznikami dostępny na  Platformie Zamawiającego, pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57655/details