ZAMÓWIENIA

13.04.2022 Dostawa wyrobów złącznych ze stali węglowej, ocynkowanej, nierdzewnej, z metali kolorowych, nitów i nitonakrętek

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.83.2022

SIWZ wraz z załącznikami dostępny na  Platformie Zamawiającego, pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57650/details