ZAMÓWIENIA

06.04.2022 Sukcesywne dostawy części producentów Jezpol, Doga, Mekra, Isri, Techplast do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.82.2022

SIWZ wraz z załacznikami dostępne sa na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57065/details