ZAMÓWIENIA

06.04.2022 Sukcesywne dostawy części producentów Nolden, Actia, IZNS Iława, Waś, Escha do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.72.2022

SIWZ wrac z załacznikami dostępne sa na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/57049/details