ZAMÓWIENIA

05.04.2022 Sukcesywne dostawy części producentów Spheros, Voith, Eberspacher, Allison, Buschjost do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.68.2022

SIWZ wraz z załacznikami dostepne sa na platformie Zamawiającego 

 https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/56937/details 

Wynik postępowania