ZAMÓWIENIA

30.03.2022 dostawa 20 sztuk autobusów komunikacji miejskiej, zasilanych energią elektryczną

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.8.2022

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/56307/details

Pliki

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie ogłoszenia