ZAMÓWIENIA

25.03.2022 Wykonywanie usług lakierniczych w zakresie malowania taboru tramwajowego i związanych z nimi prac blacharskich oraz usług lakierniczych w zakresie budowlanym

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.52.2022

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/55923/details

Pliki

Ogłoszenie o zamówiieniu sektorowym

Sprostowanie ogłoszenia