ZAMÓWIENIA

09.03.2022 Sukcesywne dostawy przewodów, kabli, końcówek kablowych i innych części zamiennych do wagonów tramwajowych i autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.45.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępny jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/54307/details