ZAMÓWIENIA

03.03.2022 Sukcesywne dostawy styków do wagonów tramwajowych E1, EU8N, GT8S eksploatowanych przez MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.55.2022

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/53823/details