ZAMÓWIENIA

16.02.2022 Sukcesywne dostawy części producenta ZF do autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.38.2022

 SIWZ wraz z załacznikami dostępne są na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/52580/details