ZAMÓWIENIA

18.01.2022 Sukcesywne dostawy preparatów chemii warsztatowej: LOCTITE - HENKEL

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.177.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/50311/details