ZAMÓWIENIA

04.01.2022 Sukcesywne dostawy koszul i bluzek dla inspektorów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.174.2021

 SIWZ wraz z załaczniami dostępna jest na platformie Zamawiającego

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/49479/details