ZAMÓWIENIA

24.11.2021 Regeneracja koszy zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.135.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/45961/details