ZAMÓWIENIA

04.11.2021 Sukcesywne dostawy klocków hamulcowych do autobusów

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.137.2021

SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/43967/details