ZAMÓWIENIA

04.11.2021 Dostawa dwóch samochodów osobowo-dostawczych

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.134.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/43953/details