ZAMÓWIENIA

03.11.2021 Sukcesywne wykonywanie usług szklenia wiat przystankowych oraz okien i drzwi w budynkach MPK S.A. w Krakowie

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.132.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej Zamawiającego:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/43904/details