ZAMÓWIENIA

12.10.2021 Sukcesywne dostawy części marki Solaris

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.119.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/41735/details