ZAMÓWIENIA

31.08.2021 Sukcesywne dostawy części do obsługi i modernizacji infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Data zakończenia: -
Status: W trakcie realizacji
Znak sprawy: LP.281.96.2021

 SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest na platformie Zamawiającego pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/37925/details