ZAMÓWIENIA

18.08.2021 Świadczenie usług serwisowych w zakresie systemów komunikacyjnych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.97.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/36949/details