ZAMÓWIENIA

18.08.2021 Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych ze stali zwykłej

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.86.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/36926/details