ZAMÓWIENIA

18.08.2021 Dostawa części mechanicznych wózków do wagonu zabytkowego SN 3

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.90.2021

SWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/36913/details

Wynik postępowania