ZAMÓWIENIA

27.07.2021 Sukcesywne dostawy odmrażaczy do szyb oraz płynów i koncentratów do spryskiwaczy

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.85.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/35117/details