ZAMÓWIENIA

02.06.2021 Dostawa samochodu osobowo-towarowego elektrycznego przystosowanego do działalności operacyjnej jako pojazd pogotowia służb utrzymania technicznego

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.60.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem

https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl/pn/mpk-krakow/demand/notice/public/30193/details