ZAMÓWIENIA

10.03.2021 Sukcesywne dostawy poszycia, elementów z tworzyw sztucznych, elementów zamiennych do klap, zamków, zawiasów, elementów wykończeniowych oraz części do siedzeń i fotela kierowcy do autobusów

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.23.2021

 SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

Wynik postępowania