ZAMÓWIENIA

23.02.2021 Sukcesywne dostawy śrub i nakrętek do montażu pierścieni V60 D410 wykonanych z kauczuku syntetycznego do wagonów tramwajowych NGT6, NGT8, 2014N

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.8.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl