ZAMÓWIENIA

16.02.2021 Sukcesywne dostawy taśmy srebrnej i spoiwa srebrnego do regeneracji styków w wagonach tramwajowych

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.16.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl