ZAMÓWIENIA

20.01.2021 Sukcesywne dostawy koszul oraz bluzek dla prowadzących pojazdy

Data zakończenia: -
Status: Zakończone
Znak sprawy: LP.281.7.2021

SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem:
https://mpk-krakow.ezamawiajacy.pl

 

Wynik postępowania